האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי בחירת מטפלים בודקים לפני שמטפלים
 

        old-logo-center                            stamp
מה בודקים ???
האם המטפל אליו אתם רוצים לפנות או פניתם הינו
מטפל מוסמך מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.


מיהו מטפל/ת מוסמכ/ת?
מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך מטעם האגודה הינו מטפל אשר עבר בנוסף להסמכה לפי דין, גם הכשרה מקיפה ורבת שנים, תחת פיקוח והדרכה שבסופה מוכר רק מי שעומד בקריטריונים הייחודיים המחמירים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי:

• תואר שני אקדמי מוכר, במקצוע המוסמך לטפל או לייעץ לפי דין.
• 3 שנים נוספות של לימודי תעודה מקצועיים
• 750 שעות התמחות במרכזי טיפול מוכרים תחת פיקוח והדרכה מקצועית
• המלצות של מדריכים מקצועיים
• מחויבות לכללי אתיקה מחמירים

איך אדע שהמטפל/ת מוסמכ/ת?
  • גלו אם המטפל הזוגי והמשפחתי שלכם מופיע ברשימת המטפלים המוסמכים החברים באגודה. 
  • בקשו מהמטפל שלכם להציג תעודות הסמכה

נעים להכיר- האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי פועלת כגוף מקצועי ציבורי בלתי תלוי, שהינו הוותיק (מאז 1977) והיחיד בישראל המאגד ומסמיך את המטפלים הזוגיים והמשפחתיים. האגודה מהווה פורום בין-מקצועי יחיד בארץ לנושא הטיפול הזוגי והמשפחתי, תוך קיום קשרים בינלאומיים עם גורמים מקצועיים ואגודות מקבילות בעולם. 

** האגודה מוכרת כגוף רשמי ומקצועי על ידי משרדי הממשלה וגופים ציבוריים כגון קופות החולים, תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי עירוניות ברחבי הארץ ועוד. 
** ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה.
** הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור.
** אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק.
** אין באמור כדי לפגוע בסמכותם של מי שהוכרו לפי דין כמטפלים מוסמכים שאינם חברי אגודה, לעסוק במשלח ידם. לפרטים נוספים ולמטפלים מוסמכים שאינם חברי האגודה, ניתן לעיין גם ברשימות המתנהלות לפי דין בפנקס הפסיכולוגים, הרופאים או העובדים הסוציאליים

רוצה ללמוד יותר על האגודה ? לחץ כאן  


לרשימת מטפלים מוסמכים חברי האגודה- לחץ כאן
 
 

מה באגודה?

  • מה חדש