האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי מידע לציבור מידע לציבור

המסלול לאישור תוכניות ללימוד טיפול זוגי ומשפחתי


Asset 19 2

שמחה להודיע, כי החל משנת 2017, פתחה האגודה מסלול לאישור תוכניות ללימוד טיפול זוגי ומשפחתי.

מהלך זה, נועד להבטיח רמה גבוהה של הכשרת מטפלים בטיפול זוגי ומשפחתי ונעשה כמענה לבקשות שהגיעו לאגודה ממוסדות הלימוד ותלמידים כאחד.

*** ההכרה המוענקת על ידי האגודה הינה הכרה וולונטרית המהווה אישור שהתוכנית המוכרת עומדת בקריטריונים ובדרישות שקבעה האגודה במסמכיה בהתאם לקריטריונים להסמכת מטפלים. ההכרה ניתנת לאחר תהליך בדיקה ע"י הוועדה לאישור תוכניות לימוד של האגודה. 

הנכם מוזמנים להכנס ולקרוא את מידעון הלימודים העדכני והחדש של האגודה 

cover-newsletter-221024 1-1

לקריאת המידעון המלא לחץ כאן מרכזי הלימוד שנבדקו ואושרו ע"י האגודה : 

 • בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-אילן- היחידה ללימודי המשך - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה.
 • בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל  - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה.
 • מכון ברקאי התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה.
 • מכון שילוביםהתוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה.
 • מרכז בראשיתהתוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה.
 • מרכז ביננו - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה. 
 • מכון שינוי- התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א'- תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה. 
 • מכון שילוב- התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א'- תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה. 
 • מכון למשפחה נווה ירושלים- התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א'- תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה. 
 • המרכז להכשרה להדרכה ולטיפול משפחתי וזוגי - חיפה - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א'- תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה.
 • תל"מ אשקלון - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א' - תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה. 
 • מרכז רותם - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה א'- תוכנית הכשרה תאורטית ומעשית מלאה. 

 • האוניברסיטה העברית בירושלים - ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית - מגמת ההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי אושרה בהתאם לקטגוריה ד' - תוכנית הכשרה חלקית - רשימת הקורסים המאושרים נמצאת במשרדי האוניברסיטה. 
 • מרכז באר אמונה- המרכז אושר בהתאם לקטגוריה ב' - תוכנית הכשרה תאורטית מלאה. 
 • מרכז טליה - המרכז אושר בהתאם לקטגוריה ג' - תוכנית הכשרה מעשית מלאה. 
 • המכללה האקדמית לחברה ואומנויות - המרכז אושר בהתאם לקטגוריה ב' - תוכנית הכשרה תאורטית מלאה. 
 • מכון שיטות- התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה ד' - תוכנית הכשרה חלקית - אושרו 2 קורסים בנושא זוגיות והדרכת הורים בשיטת ה cbt .התואמים את הדרישה לקורס מיומנויות וטכניקות - בקריטריונים להסמכה לטיפול זוגי ומשפחתי. 
 • התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי עיריית אילת- התחנה אושרה בהתאם לקטגוריה ג' - תוכנית הכשרה מעשית מלאה. 
 • מגד- פסיכותרפיה מבוססת מובחנות- התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה ד' - תוכנית הכשרה תאורטית חלקית. (אושרו 4 קורסים) . 
 • האוניברסיטה העברית ירושלים - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה ד' - תוכנית הכשרה תאורטית חלקית (אושרו מספר קורסים). 
 • אמיתי המנחם - תוכניתו אושרה בהתאם לקטגוריה ד' - תוכנית הכשרה תאורטית חלקית (אושר קורס הדרכה בלבד).
 • מיטב - התוכנית אושרה בהתאם לקטגוריה ג' - תוכנית הכשרה מעשית מלאה. 

תהליך אישור התוכניות הינו פתוח ושקוף ונמצא בהלימה עם הקריטריונים להסמכת מטפלים ומדריכים. 

הוא, בדיוק כמוהם, מהווה אישור וולנטרי אותו מבקשת תוכנית הלימודים לקבל, והוא מהווה הכרה מקצועית בעמידת תוכנית הלימודים בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה.
הפיקוח האתי שמבצעת האגודה על חבריה, ומעתה גם על תוכניות הלימוד הינו לתועלת הציבור.
ומהווה אישור כי התוכנית עומדת בקריטריוני האגודה בלבד ! 
אין האגודה בוחנת, בודקת או מעניקה רישיון עסק או היתר לימודים על פי חוק. 

1. לקריאת קובץ הדרישות לצורך קבלת אישור - לחץ כאן. 
2. להורדת טופס הבקשה לאישור – לחץ כאן. 

את הטופס יש למלא , לצרף את האישורים הנדרשים ולשלוח למשרדי האגודה בצירוף התשלום הנדרש.

כתובת למשלוח הטפסים : 
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 
רחוב היצירה 11 ב'
ת.ד. 2628 
רעננה
מיקוד: 4366358

כתובת מייל לשאלות, בירורים והבהרות - כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ; טלפון - 09-7467064


***** מוסדות אשר תוכנית הלימודים שלהם תאושר על ידי הוועדה לאישור תוכניות לימוד, יוכלו לפרסם את ההכרה בפרסומיהם השונים, ואף יופיעו ברשימת המוסדות המאושרים להסמכה בפרסומי האגודה.
 

מה באגודה?

 • מה חדש