האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי אודות האגודה וועדות מקצועיות

מוסדות האגודהפעילות הוועדות המקצועיות באגודה, נעשית כולה בהתנדבות לטובת הציבור וחברי האגודה. 

באגודה קיימות הוועדות המקצועיות הבאות:

האסיפה הכללית - מורכבת מכלל חברי האגודה ומהווה את הגוף העליון והמכריע של האגודה. האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה ומאשרת את פעילות ומדיניות האגודה . 

לעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 23.6.2020

לעיון במצגת שהוצגה באסיפה הכללית שהתקיימה ב- 5.6.19


הוועד המנהל
- כולל את יו"ר האגודה, מזכ"ל האגודה ואת יו"ר הוועדות השונות. גוף זה משמש כדירקטוריון של האגודה- מגבש מדיניות, קובע יעדים ודרכי פעולה. 

לעיון בהחלטות הוועד בין ינואר - למאי 2020

לעיון בהחלטות הוועד בין יוני-יולי 2020  

לעיון בהחלטות הוועד מאוגוסט 2020

וועדת אתיקה- אמונה על כל נושא האתיקה באגודה - בודקת ופועלת לבירור פניות בנושא אתיקה של מטופלים כנגד מטפלים חברי אגודה, מייעצת ומנחה מטפלים חברי אגודה בנושאי אתיקה. לקריאת הקוד האתי לחץ כאן , לאופן הפנייה לוועדת אתיקה לחץ כאן, לעיון מורחב בתפקידי הוועדה לחץ כאן. 

וועדת השתלמויות - אמונה על פעילויות ההעשרה המקצועית לחברי האגודה ואורחיה - מתכננת, יוזמת ומארגנת ימי עיון, השתלמויות, כנסים , בהשתתפות מרצים  מן הארץ והעולם בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי. ללוח האירועים המלא של האגודה לחץ כאן

מועצת הסמכה- אמונה על הסמכת המטפלים והמדריכים בטיפול זוגי ומשפחתי. לפרטים נוספים בנושא הסמכה לחץ כאן

וועדת ערעורים - פועלת כוועדת אד-הוק במקרי הצורך בהתאם לנוהל וועדת ערעורים. 

וועדת חריגים - פועלת כוועדת אד-הוק במקרי הצורך בהתאם לנוהל וועדת חריגים .

וועדת ביקורת- אמונה על שמירת גבולות האגודה ועבודתה בהתאם לחוק ותקנון האגודה. 

 

 

מה באגודה?

  • מה חדש