האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי חברות באגודה תקנון החברות באגודה

תקנון החברות באגודה- 


מתוך תקנון האגודה: 
חבר באגודה יכול להיות כל מי שעומד בקריטריונים כפי שנקבעו ואושרו על ידי האסיפה הכללית ביוני 2012: 

א. כל אדם מעל גיל עשרים וארבע, העומד בתנאים המפורטים בסעיף 4 (ג) להלן, יכול להיות חבר באגודה.
ב. החברות באגודה מותנית בתשלום דמי החבר השנתיים .
ג. באגודה יהיו שלושה סוגי חברות:
1. חבר/ה מטפל/ת מוסמך/ת-  חבר/ה מן המניין המחזיק/ה בתעודת מטפל משפחתי מוסמך שהוענקה לו/לה על ידי מועצת ההסמכה של האגודה. חבר/ה מטפל/ת מוסמך/ת יהיה זכאי לכל הזכויות והחובות שמקנה חברות באגודה. 
2. עמית/ת אגודה-  אדם שתוארו השני או סטודנט/ית לתואר שני באחד המקצועות הטיפוליים המוכרים לצורך הסמכה על ידי האגודה (פסיכולוגיה - קלינית, חינוכית, רפואית-שיקומית, ארגונית-תעסוקתית והתפתחותית; עבודה סוציאלית; ייעוץ חינוכי; קרימינולגיה; טיפול בהבעה, יצירה ואומנות; פסיכיאטריה; רפואה משפחתית ) ,  עמית/ת האגודה אינו/ה רשאי/ת לבחור ולהבחר לתפקיד במוסדות האגודה. 
3. חבר/ת כבוד- יו"ר ומזכ"ל שסיים קדנציה מלאה, וכן אדם שייבחר על פי המלצה פה אחד של הוועד כאות הוקרה על תרומה מיוחדת לאגודה, או לנושא הטיפול המשפחתי. חבר/ת כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר, יקבל כל שנה יומן האגודה ויופיע ברשימות החברים של האגודה. חברותו אינה מוגבלת בזמן ואינה ניתנת להעברה ותפקע ביום פטירתו/ה. 
 
  

מה באגודה?

  • מה חדש