האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות מקצועיות

הסמכת מטפל /מדריך זוגי ומשפחתי"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק. אין באמור כדי לפגוע בסמכותם של מי שהוכרו לפי דין כמטפלים מוסמכים שאינם חברי אגודה, לעסוק במשלח ידם. לפרטים נוספים ולמטפלים מוסמכים שאינם חברי האגודה, ניתן לעיין גם ברשימות המתנהלות לפי דין בפנקס הפסיכולוגיםהרופאים או העובדים הסוציאלייםאם הינך מתעניין בלימודי טיפול זוגי ומשפחתי אנו ממליצים בחום לקרוא לפני הכל את דף ההנחיות מטעם מועצת הסמכה, לחץ כאן. 

אם הינך מתעניין בהסמכה כמדריך, אנא גלול לתחתית העמוד שם נמצא המידע עבורך... 

בנוסף לקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים, שמפורטים להלן לפי שנת תחילת הלימודים,
הינכם מוזמנים לקרוא דברים משולחנה של מועצת הסמכה של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, וכן לקרוא שאלות שכיחות שמופנות למועצת ההסמכה.


*** שאלות אישיות בנושא הסמכה ניתן להפנות למשרדי האגודה במייל :  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

לתשומת ליבכם: 
1. מטפל המגיש את מועמדותו לקבלת מעמד מוסמך חייב להיות חבר אגודה עם תחילת התהליך.
2. אתם כמובן מוזמנים להצטרף כחברים לאגודה לטיפול זוגי ומשפחתי גם טרם הושלמה ההסמכה. פרטים על הצטרפות לאגודה ניתן למצוא כאן.

3. את תיק ההסמכה יש לשלוח למשרדי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי בכתובת : היצירה 11 ב', א.ת. רעננה, 43363. ת.ד. 2628 
4. לתיק ההסמכה יש לצרף תשלום אגרת הסמכה חד פעמית (ניתן לשלם את התשלום גם בכרטיס אשראי טלפונית לאחר שהתיק יגיע למשרדי האגודה) :
לקבלת מעמד של מטפל/ת מוסמך/כת עלות האגרה 500 ש"ח 
לקבלת מעמד של מדריך/כה מוסמך/כת עלות האגרה 300 ש"ח 
מועמד למטפל משפחתי וזוגי מוסמך:

 
 
PDF  קריטריונים להסמכת מטפל/ת זוגי/ת ומשפחתי/ת 

word icon
 
טפסים למועמד של מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך 

word icon  טופס המלצה למועמד למעמד של מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך.

תפיסת מועצת הסמכה מתייחסת להמלצה אותה מגיש המדריך כתהליך מתמשך ולא רק כאקט סיום. התפיסה היא כי המדריך אמור ללוות את ההדרכה במתן דגשים רלוונטים על מנת להפוך את המודרך לאיש מקצוע טוב יותר.
חשיבות רבה קיימת אם כך להמלצה עצמה.
בכתיבת ההמלצה חשוב להתייחס לשני סוגי מיומנויות מרכזיים: מיומנויות התערבות ומיומנויות רגשיות.
לשימוש נוח ברשימת המיומנויות הנדרשות, יצרנו עבורכם מסמך נפרד.

PDF המלצות לכתיבת המלצה 


מועמד למדריך משפחתי וזוגי מוסמך: 


PDF  קריטריונים להסמכה להדרכה עבור מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי לפני יוני 2016

PDF 
קריטריונים להסמכה להדרכה עבור מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי החל מיוני 2016

*** לתשומת ליבך - ישנה דרישה בקריטריונים להודיע לאגודה על תחילת תהליך ההסמכה - להורדת טופס הודעה לחץ כאן 

word icon  טפסים למועמד למדריך משפחתי וזוגי מוסמך
word icon  טופס המלצה למועמד למדריך משפחתי וזוגי מוסמך


מידע למדריכים - לחץ כאן 

לעיון בנוהל ערעורים על החלטות מועצת הסמכה לחץ כאן

 

מה באגודה?

  • מה חדש