האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי THE ISRAEL ASSOCIATION FOR COUPLE AND FAMILY THERAPY

ראשי הסמכות מקצועיות קריטריונים להסמכת מטפל זוגי ומשפחתי

קריטריונים להסמכת מטפל זוגי ומשפחתי


"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק."

אם הינך מתעניין בלימודי טיפול משפחתי וזוגי אנו ממליצים בחום לקרוא לפני הכל את דף ההנחיות מטעם מועצת הסמכה, לחץ כאן. 

בנוסף לקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים, שמפורטים להלן לפי שנת תחילת הלימודים,
הינכם מוזמנים לקרוא דברים משולחנה של מועצת הסמכה של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, וכן לקרוא שאלות שכיחות שמופנות למועצת ההסמכה.


   
PDF  קריטריונים להסמכת מטפל/ת זוגי/ת ומשפחתי/ת

word icon טפסים למועמד של מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך 

word icon  טופס המלצה למועמד למעמד של מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך.

*** שאלות אישיות בנושא הסמכה ניתן להפנות למשרדי האגודה במייל :   כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

לתשומת ליבכם: 
1. מטפל המגיש את מועמדותו לקבלת מעמד מוסמך חייב להיות חבר אגודה עם תחילת התהליך , 
2. אתם כמובן מוזמנים להצטרף כחברים לאגודה לטיפול זוגי ומשפחתי גם טרם הושלמה ההסמכה. פרטים והרשמה לאגודה ניתן למצוא כאן.

3. את תיק ההסמכה , בצירוף אגרת הסמכה חד פעמית בסך 500 ש"ח , יש לשלוח למשרדי האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
     בכתובת : היצירה 11 ב', א.ת. רעננה, 43363. ת.ד. 2628 


לידיעתך - במידה והינך מעוניין לערער על החלטת מועצת ההסמכה יש באפשרותך לפעול בהתאם לנוהל וועדת ערעורים


התייחסות ייחודית לתקופת משבר הקורונה !!! 
עדכון מתאריך 2.4.2020 - הגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני

לאור מגבלות השעה על חופש התנועה במרחב הציבורי, החליטה מועצת ההסמכה לאפשר את ההגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני. 
על מנת שבקשה להסמכה במסמך אלקטרוני תתקבל לבדיקה על ידי מועצת ההסמכה, יש להקפיד על כל אחת מן ההנחיות הבאות:

• כל הטפסים, התעודות, האישורים והמסמכים הנלווים הדרושים לבקשה – כולם יצורפו בתוך קובץ PDF אחד (לא מספר קבצים).
• שם הקובץ יכלול את שם ומספר החבר של מגיש הבקשה באגודה.
• יש לסרוק מסמכים מודפסים בסריקה צבעונית וברמת איכות גבוהה.
• חשוב לסמן את המסמכים בהתאם לרישום בטופס הבקשה, כך שבקלות ניתן יהיה לשייך כל פריט ברישום למסמך המתאים.
• את המסמך האלקטרוני יש לצרף להודעת דוא"ל (לא קישור לקובץ בענן) ולשלוח לכותבת  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
• יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור מספר ימים. והיה ולא התקבל אישור כאמור תוך זמן סביר, יש ליצור קשר עם משרדי האגודה כדי לבדוק את הנושא.
• כמו בעבר, המלצות תישלחנה על ידי הממליץ באופן ישיר למשרדי האגודה באמצעות דוא"ל.

בעת בדיקת בקשה, חברי מועצת ההסמכה אינם אמורים לעסוק בפיענוח של חומר חלקי, מבולגן או מטושטש. על כן, מועצת ההסמכה לא תבדוק בקשה שלא חתומה, לא קריאה, שמסמכיה לא מאורגנים ומסומנים כהלכה, או שלקויה בכל צורה אחרת. יודגש שהאפשרות להגשת בקשה להסמכה במסמך אלקטרוני קצובה לתקופת המגבלות הנוכחיות. האם וכיצד ניתן יהיה להגיש בקשות במסמך אלקטרוני גם לאחר הסרת מגבלות השעה, יוחלט ויפורסם במועד אחר.
 
 

מה באגודה?

  • מה חדש